หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร > หน้าหลัก > ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร

 
ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
 
ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ

ตำแหน่ง นักวิจัย
หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
 
อีเมล์ ifrwctw@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1205,1815)  

   
   
 
       
 
 
น.ส.มณฑาทิพย์ ธรรมนิติโชค

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
อีเมล์ ifrmtl@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1305-6)  

   
   
 
       
         
น.ส.รัตนาพร เพ็ชรอินทร์

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ  
อีเมล์ ifrrope@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1305)  

   
   
 
       
         
น.ส.โสภิกา แก้วจำปาสี

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ  
อีเมล์ ifrsik@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1305)  

   
   
 
       
 
น.ส.มาลินี บุญขยาย

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
อีเมล์ ifrmnb@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1305)  

   
   
 
       
 
       
         
 
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000