หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ผู้บริหาร หน้าหลัก > ผู้บริหาร

           
           
   
 

 

    รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
         
    อีเมล์ agrsbc@ku.ac.th
    เบอร์โทร 02-9428629 ต่อ 1200
    เบอร์โทร 02-9428620
 
 
         
         
         
         
  ดร.ดาลัด ศิริวัน
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
         
  อีเมล์ ifrdls@ku.ac.th  
  เบอร์โทร 02-9428629 ต่อ 1206  
  เบอร์โทร 02-9428453  
 
         
         
         
         
    นางพัทธินันท์ วาริชนันท์
    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
         
    อีเมล์ ifrptn@ku.ac.th
    เบอร์โทร 02-9428629 ต่อ 1219
    เบอร์โทร 02-9428623
 
 
         
         
         
         
  นางวรางคณา พันธุมโพธิ
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
และวิเทศสัมพันธ์
 
         
  อีเมล์ ifrvrb@ku.ac.th  
  เบอร์โทร 02-9428629 ต่อ 1201  
         
 
         
         
         
         
    นางสาวิตรี สุภาพอาภรณ์
    ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
         
    อีเมล์ ifrstn@ku.ac.th
    เบอร์โทร 02-9428629 ต่อ1214
         
 
 

 

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000