หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ผู้บริหาร หน้าหลัก > ผู้บริหาร

           
           
   
 
         
         
         
         
    รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
    อีเมล์ agrsbc@ku.ac.th
    เบอร์โทร 02-9428629 ต่อ 1200
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
         
         
  ดร.ดาลัด ศิริวัน
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
  อีเมล์ ifrdls@ku.ac.th  
  เบอร์โทร 02-9428629 ต่อ 1206  
         
 
 
         
         
         
         
    นางพัทธินันท์ วาริชนันท์
    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
    อีเมล์ ifrptn@ku.ac.th
    เบอร์โทร 02-9428629 ต่อ 1219
         
 
 
 
         
         
         
         
  นางวรางคณา พันธุมโพธิ
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และกิจการพิเศษ
 
  อีเมล์ ifrvrb@ku.ac.th  
  เบอร์โทร 02-9428629 ต่อ 1201  
         
 
 
         
         
         
         
    ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
    อีเมล์ ifrnpl@ku.ac.th
    เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1617)
         
 
 
 
         
         
         
         
  ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารนวัตกรรม  
  อีเมล์ ifrwctw@ku.ac.th  
  เบอร์โทร 02-9428629 ต่อ (1205, 1815)  
         
 
 
         
         
         
         
    นางสาวผ่องศรี ล้อมเขต
    ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
    อีเมล์ ifrpsl@ku.ac.th
    เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1229)
         
 
 
 
   
 

 

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000