หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ > หน้าหลัก > ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

 
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
 
นาง จันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
 
  หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ  
อีเมล์ ifrjps@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1905)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบความเป็นพิษแบบระยะสั้น
- การตรวจวัดคุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านและอาหารไทย
 
ผลงานวิจัย - ผลของกระบวนการปรุงสุกแบบพื้นบ้านไทยที่มีต่อฤทธิ์และปริมาณ
ของสารก่อกลายพันธ์ในเนื้อหมู
-ฤทธิ์ต้านการแบ่งเซลล์ของพืชบางชนิดที่เป็นส่วนผสมในเครื่องแกง
เขียวหวานต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
- การตรวจสอบความเป็นพิษต่อยีนและฤทธิ์ยับยั่งการกลายพันธุ์ของ
สารสกัดจากลองกองโดยใช้แบคทีเรีย
- ผลของความร้อนที่มีต่อฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชตระกูลแตงบางชนิด
 

   
 
       
 
ดร. เกศศิณี ตระกูลทิวากร

ตำแหน่ง นักวิจัย เชี่ยวชาญ  
อีเมล์ ifrgnt@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1805)  
ความเชี่ยวชาญ - Functional Food
- Food Chemistry
 
ผลงานวิจัย - น้ำปรุงรสอาหารไทยเก็บที่อุณหภูมิห้อง
- ผงปรุงรสผลิตจากผัก (ผงนัวผัก)
- อาหารนุ่มสำหรับผู้มีปัญหาการขบเคี้ยว
 

   
 
       
         
ดร. วิชชา ตรีสุวรรณ

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrwctw@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1815)  
ความเชี่ยวชาญ - การศึกษาและทำนายคุณสมบัติของโมเลกุล สารอาหารฟังก์ชั่น และสารชนิดใหม่
- การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีอีมัลชัน และการบรรจุสารอาหารฟังก์ชั่น
- การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร (Molecular gastronnomy) และการพัฒนานวัตกรรมการปรุงอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 
ผลงานวิจัย - Elucidation of hydroxyl groups-anioxidant relationship in mono-and dihydroxyflavones based on O-H bond dissociation enthalpies
- Encapsulated fish oil-in-hydrogel using juices from Thai fruits
- ผลิตภัณฑ์ฟองโฟมผลไม้กึ่งสำเร็จรูป (พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี)
 

   
 
       
         
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000