หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายกระบวนการผลิตแปรรูป > หน้าหลัก > ฝ่ายกระบวนการผลิตแปรรูป

 
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
 
       
น.ส. สุวีณา จันทพิรักษ์

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrsnj@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1614)  
ความเชี่ยวชาญ - การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 

   
 
       
       
ดร. หทัยชนก กันตรง

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrhnk@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1620)  
ความเชี่ยวชาญ - การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคโดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชัน
- การอบแห้งด้วยไมโครเวฟสูญญากาศร่วมกับอินฟาเรด
- เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและทักษะทางวิศวกรรมอาหาร
 

   
 
       
                   
น.ส.ณฐิฒา รอดขวัญ

ตำแหน่ง นักวิจัย ปฏิบัติการ  
อีเมล์ ifrnir@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1620)  
ความเชี่ยวชาญ -การวิเคราะห์สารให้กลิ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร
-การแปรรูปและพัฒนาจากผลผลิตทางการเกษตร
-กฎหมายอาหาร
 

   
 
       
 

         

 

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000