หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร > หน้าหลัก > ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

 
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
 
น.ส.กันตรัตน์ รักษ์พิทยานนท์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  
อีเมล์ ifrkrr@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1818)  
ความเชี่ยวชาญ -  

       
 
นางไพลิน ชำนาญศิลป์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  
อีเมล์ ifrpls@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1825)  
ความเชี่ยวชาญ -  

       
         
น.ส.ปัญญรัศมิ์ ฉายรัศมี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
อีเมล์ panyarat.c@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1800, 1811)  
ความเชี่ยวชาญ -  

       
         
น.ส.สุนิศา พรรณสันฐาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
อีเมล์ ifrsip@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1811)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

       
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000