หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร > หน้าหลัก > ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

 
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
 
นางสิริพร วรรณชาติ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  
อีเมล์ ifrspw@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (818)  
ความเชี่ยวชาญ -  

   
 
       
 
นายชุติพล จงแก้ววัฒนา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  
อีเมล์ ifrctc@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (818)  
ความเชี่ยวชาญ -  

   
 
       
         
น.ส.ศุจิรดา บัวทอง

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์  
อีเมล์ ifrsjd@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (801)  
ความเชี่ยวชาญ -  

   
 
       
         
น.ส.ลันรทม ปัญญาคูณ

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (804)  

   
   
 
       
         
   
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000