หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม > หน้าหลัก > ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม

 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
 
นางอารีลักษณ์ เต็มตระกูล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifralt@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1221)  

   
   
 
       
 
น.ส.สงกรานต์ ลาเวียง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrskl@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1223)  

   
   
 
       
 
น.ส.สุพรรษา สายสินธุ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
อีเมล์ ifrsnsa@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1223)  

   
   
 
       
 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000