หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ > หน้าหลัก > บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ R&D (Research and Product Development) เป็นภารกิจการบริการวิชาการ ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีศักยภาพและความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสถาบันฯ มีทั้งทรัพยากรบุคคลด้านอาหาร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารที่สมบูรณ์
   
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไข/ความต้องการของผู้ขอใช้บริการ ภายใต้การให้คำแนะนำตามหลักวิชาการ ตามกระบวนการศึกษา ค้นคว้าอย่างละเอียดรอบครอบ และการติดตาม ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการอย่างใกล้ชิด ในรูปแบบของ " โครงการพัฒนาวิชาการ" .
 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปุ่มด้านล่าง
 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000