หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 คลังสื่อ หน้าหลัก > สื่อสิ่งพิมพ์

วารสารอาหารปีที่ 28 ฉบับที่ 2

อัพเดท 27.05.2557 อ่านจำนวน 2 ครั้ง

 
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2541
::: บทความวิชาการ :::
- HACCP กับวิธีการที่รวดเร็วในการวินิจฉัยจุลินทรีย์ สิริพร สธนเสาวภาคย์
- เทคโนโลยีการวิเคราะห์หาเชื้อซาลโมเนลลาในปัจจุบัน ปรีชา ธรรมเนียม
::: บทความวิจัย :::
- การใช้สารทดแทนไขมัน Oatrim-5 ในการทำขนมอบ และขนมไทย เนตรนภิส วัฒนสุชาติ และคณะ

- การลดไขมันในผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้ด้วยแป้งบุก

อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ และคณะ
- การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้ง ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก และคณะ
::: อาหารเพื่อสุขภาพ :::
- Organic Food อภิญญา จุฑางกูร
::: ปกิณกะ :::
- การยืดอายุการเก็บรักษานม วัฒนา วิริวุฒิกร
- โรคเริ่ม : ติดต่อได้จากการรับประทานอาหาร สร้อยทอง สายหยุดทอง
ปิดการ download ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000