หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 คลังสื่อ หน้าหลัก > สื่อสิ่งพิมพ์

วารสารอาหารปีที่ 27 ฉบับที่ 1

อัพเดท 27.05.2557 อ่านจำนวน 2 ครั้ง

 
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2540
::: บทความวิชาการ :::
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารในประเทศญี่ปุ่น วารุณี วารัญญานนท์ และ Takashi Hirata
- การประยุกต์ใช้น้ำผึ้งเพื่อทำน้ำผลไม้ให้ใส วัฒนา วิริวุฒิกร
::: บทความวิจัย :::
- การลดความขมจากลิโมมินในน้ำส้มเขียวหวาน โดยเปลือกไข่ ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และคณะ

- การผลิตไส้กรอกหมูไขมันต่ำจากแป้งบุก

อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
::: ปกิณกะ :::
- "บุก" อาหารลดความอ้วน วัฒนา วิริวุฒิกร
-  อัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ปิดการ download ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000