หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 คลังสื่อ หน้าหลัก > สื่อสิ่งพิมพ์

วารสารอาหารปีที่ 27 ฉบับที่ 2

อัพเดท 27.05.2557 อ่านจำนวน 2 ครั้ง

 
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2540
::: บทความวิชาการ :::
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธีการหุงต้มแบบเอ็กซทรูชั่น ประชา บุญญสิริกูล
- การเกิดเจลของโปรตีนกล้ามเนื้อปลา จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
::: บทความวิจัย :::
- การสำรวจปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไย พรรัตน์ สินชัยพานิช และจันทร์ฉาย แจ้งสว่าง

- การผลิตสารให้ฟองจากการย่อยโปรตีนถั่วเหลืองด้วยเอ็นไซม์

ปาริฉัตร ทัพภะสุต และปราณี อ่านเปรื่อง
- สารเสริมการผลิตสุราจากแป้งข้าวเจ้า อังคณา น้อยสุวรรณ และปราณี อ่านเปรื่อง
::: ปกิณกะ :::
- กระเทียม…พืชสมุนไพรในครัวเรือน วัฒนา วิริวุฒิกร
- แนวทางร่าง พ.ร.บ. อาหารฉบับใหม่ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
- อินเตอร์เนตสำหรับวิทยาศาสตร์ทางอาหาร วารสาร Food Tech in New Zealand
ปิดการ download ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000