หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ภาพกิจกรรมที่บูธสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในงานเกษตรแฟร์ 2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อัพเดท 06.02.2566 อ่านจำนวน 18 ครั้งภาพกิจกรรม การบรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้จักต้นทุนและการใช้ต้นทุนในการตัดสินใจ” จัดโดย โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัพเดท 27.01.2566 อ่านจำนวน 57 ครั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ร่วมกับ Dr. Naoko Nishizawa อธิการบดี Ishikawa Prefectural University เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิจัย และนิสิต รวมถึงความร่วมมือในโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงวิชาการและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมไหมฟ้า ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน

อัพเดท 20.01.2566 อ่านจำนวน 54 ครั้งวันที่ 17 มกราคม 2566 รศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม พร้อมด้วยบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าพบและมอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2566 แด่ ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อัพเดท 26.01.2566 อ่านจำนวน 166 ครั้งระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2566 คุณเตือนใจ ส่งสุข หัวหน้าสำนักงานเลขานุการพร้อมด้วยบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบของขวัญปีใหม่ (ผลิตภัณฑ์ KU Food) ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

อัพเดท 26.01.2566 อ่านจำนวน 63 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000