หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 



ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

น้ำนมจากพืชหมักด้วยจุลินทรีย์(fermented plant-based milks) เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย สืบเนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับอาหารและคำนึงถึงคุณประโยชน์ของอาหารที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี น้ำนมจากพืชที่นิยมนำมาศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชได้แก่น้ำนมถั่วเหลืองน้ำนมอัลมอนด์น้ำนมข้าวน้ำนมข้าวโอ๊ตและน้ำนมจากมะพร้าว โดยผลิตภัณฑ์หมักจากน้ำนมพืชแต่ละชนิดนั้นมีคุณค่าท...

อัพเดท 07.12.2565 อ่านจำนวน 1 ครั้ง



เปิดลงทะเบียนร่วมกิจกรรมล่วงหน้า วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นี้ พบกับกิจกรรม Live Food Clinic ครั้งที่ 4 เรื่อง โพรไบโอติก จุลินทรีย์คัดสรรเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์คอมบูชา เทรนด์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ!!! ร่วมกิจกรรม "ฟรี" สนใจสมัครที่ลิงค์ https://forms.gle/71rJzogCDUmyqmu39

อัพเดท 29.11.2565 อ่านจำนวน 15 ครั้ง



ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คุณศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ได้รับคัดเลือกจาก FAO/WHO ในฐานะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย ร่วมประชุม เรื่อง Ad hoc Joint FAO/WHO Expert Consultation on Risk Assessment of Food Allergens ซึ่งจัดโดย The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) และ The World Health Organization (WHO) ณ....

อัพเดท 06.12.2565 อ่านจำนวน 33 ครั้ง



วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครอบรอบปีที่ 53 ณ อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อัพเดท 06.12.2565 อ่านจำนวน 36 ครั้ง



เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาน่าประจำภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ และประชุมหารือความร่วมมือด้านการแปรรูปอาหารจากข้าวและผลิตผลทางการเกษตร ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อัพเดท 06.12.2565 อ่านจำนวน 26 ครั้ง



... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000