หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

น้ำนมจากพืชหมักด้วยจุลินทรีย์(fermented plant-based milks) เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย สืบเนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับอาหารและคำนึงถึงคุณประโยชน์ของอาหารที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี น้ำนมจากพืชที่นิยมนำมาศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชได้แก่น้ำนมถั่วเหลืองน้ำนมอัลมอนด์น้ำนมข้าวน้ำนมข้าวโอ๊ตและน้ำนมจากมะพร้าว โดยผลิตภัณฑ์หมักจากน้ำนมพืชแต่ละชนิดนั้นมีคุณค่าท...

อัพเดท 07.12.2565 อ่านจำนวน 6 ครั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตโปรตีนเกษตร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อัพเดท 06.12.2565 อ่านจำนวน 25 ครั้งศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA Lab) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ใช้บริการที่ FQA Lab ด้วยดีเสมอมา ศูนย์ FQA Lab ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการเพิ่มเติม สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB) โทรศัพท์: 02-9428629 ต่อ 1800

อัพเดท 25.11.2565 อ่านจำนวน 46 ครั้งขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 -18.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัพเดท 24.11.2565 อ่านจำนวน 19 ครั้งนมทางเลือกจากพืช เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่แพ้นมวัวและผู้บริโภคที่รับประทานมังสวิรัติซึ่งพืชที่นิยมนำมาใช้เป็นวัตถุดิบมีหลากหลายชนิดเช่นถั่วเหลืองข้าวโอ๊ตงาอัลมอนด์ควินัวและถั่วต่าง ๆ

อัพเดท 24.11.2565 อ่านจำนวน 58 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000