หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

น้ำนมจากพืชหมักด้วยจุลินทรีย์(fermented plant-based milks) เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย สืบเนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับอาหารและคำนึงถึงคุณประโยชน์ของอาหารที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี น้ำนมจากพืชที่นิยมนำมาศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชได้แก่น้ำนมถั่วเหลืองน้ำนมอัลมอนด์น้ำนมข้าวน้ำนมข้าวโอ๊ตและน้ำนมจากมะพร้าว โดยผลิตภัณฑ์หมักจากน้ำนมพืชแต่ละชนิดนั้นมีคุณค่าท...

อัพเดท 07.12.2565 อ่านจำนวน 7 ครั้งขอเชิญร่วมงาน Expert forum Novel food “อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” ผลักดันธุรกิจด้วยงานวิจัย ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00-13.00น.ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท และ ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

อัพเดท 23.11.2565 อ่านจำนวน 52 ครั้งวิดีทัศน์สอนการทำอาหาร หรือการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพ เมนู ผัดไทกุ้งสด วิทยากรโดย คุณวาสนา นาราศรี นักวิชาการโภชนาการชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ณ ห้องครัวเดโม ชั้น 7 อาคารอมรภูมิรัตน

อัพเดท 22.11.2565 อ่านจำนวน 88 ครั้งเมนูคู่สุขภาพวันนี้ขอนำเสนอเมนู "แกงจืดถั่วเหลืองงอกเต้าหู้ไข่" ข้อมูลจากบทความ : จากถั่วเหลืองสู่ถั่วเหลืองงอก คุณประโยชน์ที่อยากบอก...“อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ” โดย : ญาธิปวีร์ ปักแก้ว วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 4

อัพเดท 22.11.2565 อ่านจำนวน 13 ครั้งขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณเฉพาะกิจ) จากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) โครงการวิจัย: ศักยภาพของแอนโทไซยานินชนิดacylated and non-acylated ต่อการยับยั้ง α-amylase และ α-glucosidase และการปรับปรุงการดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร

อัพเดท 21.11.2565 อ่านจำนวน 30 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000