หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "นวัตกรรมแปรรูปอาหาร" (Innovative food processing)

อัพเดท 25.08.2565 อ่านจำนวน 58 ครั้ง

📢📢 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "นวัตกรรมแปรรูปอาหาร" (Innovative food processing)
🕰 อบรมวันศุกร์ที่ 9กันยายน 2565  ค่าลงทะเบียน 2,000.- บาท/ท่าน
👤 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-
🏢 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
☎ โทรศัพท์:  0 2942 8629ต่อ 1223  📲 081 890 4224
     (คุณสงกรานต์ ลาเวียง, คุณสุพรรษา สายสินธุ์)
📧 E-mail : ifrskl@ku.ac.th, kuthaifood@gmail.com
📑 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th
หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000