หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยสถาบัฯ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2022) "ส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์...นวัตกรรมสร้า

อัพเดท 28.09.2565 อ่านจำนวน 84 ครั้ง

🎉สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขอแสดงความยินดีกับ
-นางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก นักวิจัยเชี่ยวชาญ
-นายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
-นางสาวกัษมาพร ปัณต๊ะบุตร นักวิจัยชำนาญการ และ
-ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร นักวิจัยปฏิบัติการ
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1จากโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2022) "ส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์...นวัตกรรมสร้างเสริม"

📖ในผลงาน : ผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อจากหัวปลี
Minced Pork-like product from banana flower, Better Meat  ประเภท FOOD PRODUCT ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทอาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ
🔸โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัล
📍ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12
ตลาดอาหารจากพืช ☘️(Plant-Based Food) มีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว ในหลาย ๆ พื้นที่ของโลก หัวปลี คือ ดอกกล้วยที่มีเนื้อสัมผัสใกล้เคียงเนื้อสัตว์ และเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากในประเทศไทย ราคาไม่แพง 👩🏻‍🔬นักวิจัยจึงนำหัวปลีมาเป็นส่วนผสมหลักในการทำผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อเพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริโภคและเพิ่มมูลค่าหัวปลี
ผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อจากหัวปลี เป็นผลิตภัณฑ์จากหัวปลีเป็นหลัก มีเส้นใยสูงร้อยละ 11.27 มีโปรตีนจาก ถั่วเหลืองสูงถึงร้อยละ 17.12 ใช้ไขมันรำข้าว มีวิตามินบี 12 ให้เนื้อสัมผัสนุ่ม เคี้ยวได้คล้ายเนื้อหมู เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะ👵🏻ผู้สูงอายุ สามารถเก็บแช่แข็ง (-20 °C) ไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000