หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


เข้ามอบหนังสือ “84 เมนูอาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ” จำนวน 100 เล่ม ให้แก่ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข

อัพเดท 28.09.2565 อ่านจำนวน 80 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ดร.ประมวล ทรายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และคุณเตือนใจ ส่งสุข หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามอบหนังสือ “84 เมนูอาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ” จำนวน 100 เล่ม ให้แก่ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นเป็นแนวทางการจัดเตรียมอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสำหรับส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และเป็นแนวทางการเลือกบริโภคอาหารที่จะช่วยป้องกันโรค และชะลอความเสื่อมของร่างกาย โดยมีนายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ  เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000