หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


งานแสดงกตเวทิตาจิต "นนทรีสีทอง '65"

อัพเดท 29.09.2565 อ่านจำนวน 98 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของสถาบันฯ ในงานแสดงกตเวทิตาจิต "นนทรีสีทอง '65" ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000