หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


ให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อัพเดท 25.11.2565 อ่านจำนวน 80 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตโปรตีนเกษตร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมี ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ดร.ประมวล ทายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000