หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


สมบัติเชิงหน้าที่ของน้ำนมพืชหมัก

อัพเดท 07.12.2565 อ่านจำนวน 41 ครั้ง

🌱สมบัติเชิงหน้าที่ของน้ำนมพืชหมัก
🌁Washington Institute of Medicine ให้คำจำกัดความคำว่า “อาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food) คือ อาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพ” 💪เป็นอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือมีส่วนผสมที่ทำให้อาหารมีหน้าที่ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ(Hilton, 2017)

🔺ในปัจจุบันโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะโปรตีนจากพืช 🥑ทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารที่มุ่งเน้นการศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเชิงหน้าที่(functional beverage products) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้น้ำนมจากพืชที่ไม่มีส่วนผสมของ🐄น้ำนมวัวหรือน้ำนมสัตว์ซึ่งเหมาะกับผู้บริโภคที่มีอาการแพ้โปรตีนและน้ำตาลแล็กโทส

🥛น้ำนมจากพืชหมักด้วยจุลินทรีย์(fermented plant-based milks) เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย สืบเนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับอาหารและคำนึงถึงคุณประโยชน์ของอาหารที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี 😀
🫘น้ำนมจากพืชที่นิยมนำมาศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชได้แก่น้ำนมถั่วเหลืองน้ำนมอัลมอนด์น้ำนมข้าวน้ำนมข้าวโอ๊ตและน้ำนมจากมะพร้าว🥥โดยผลิตภัณฑ์หมักจากน้ำนมพืชแต่ละชนิดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสมบัติทางเคมีกายภาพและคุณลักษณะด้านประสาทสัมผัสที่แตกต่างกันไปตามชนิดของพืช กระบวนการหมักและชนิดของจุลินทรีย์ ซึ่งการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์หมักจากน้ำนมพืชนั้นต้องคำนึงถึง👩🏻‍🔬คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงหน้าที่อื่นที่ผู้บริโภคจะได้รับด้วย


สามารถติดตามบทความดังกล่าวได้ที่ :  🌎
https://kukrdb.lib.ku.ac.th/journal/FOOD/search_detail/result/20016760?fbclid=IwAR0hf_MITOqScgiPCJYS6zqSfS9NdxCYuTcgAguVMKLraYacncSfRMr01fM
บทความวิชาการจากวารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร : 🌎
https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD


 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000