หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


การประกวด/คัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เชิงนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557

อัพเดท 13.03.2557 อ่านจำนวน 3 ครั้ง

การประกวด/คัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เชิงนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557 และทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล ฯ ดังกล่าว  ใน"นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม" ณ อาคารจักรพันธ์เพ๊ญศิริจักรพันธ์ และมีจำหน่ายในราคาพิเศษ ตลอดงานเกษตรแฟร์ (วันที่ 22-30 มีนาคม 2557) 
  
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000