หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > บริการออนไลน์


บริการจัดเลี้ยงและฝึกอบรมออนไลน์

อัพเดท 10.09.2558 อ่านจำนวน 9 ครั้ง

         
      เป็นการให้บริการจัดเลี้ยงให้คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยท่านสามารถเริ่มต้น
      สั่งจัดเลี้ยงอาหารได้ผ่านหน้าเว็บไซต์     

           ให้บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการแปรรูปการผลิตและเก็บรักษาอาหาร รวมทั้งวิทยาการ ต่าง ๆ ทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทุกระดับ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยเน้นทั้งการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ IFRPD จัดฝึกอบรมทางด้านอาหารมากกว่า 20 หลักสูตร เป็นประจำทุกปี และให้การอบรมทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคแก่ประเทศเพื่อนบ้านโดยนัก วิชาการที่มีประสบการณ์ตรง
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000