หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของสถาบันฯ ในงานแสดงกตเวทิตาจิต "นนทรีสีทอง '65" ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัพเดท 29.09.2565 อ่านจำนวน 23 ครั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามอบหนังสือ “84 เมนูอาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ” จำนวน 100 เล่ม ให้แก่ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข

อัพเดท 28.09.2565 อ่านจำนวน 24 ครั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มก. และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมมือกันจัดกิจกรรมโปรโมทผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตรภายใต้ชื่องาน “โปรตีนเกษตร: งานวิจัยสู่จานพิเศษ” ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อัพเดท 28.09.2565 อ่านจำนวน 27 ครั้งขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยสถาบัฯ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2022) "ส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์...นวัตกรรมสร้างเสริม" ในผลงาน : ผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อจากหัวปลี Minced Pork-like product from banana flower, Better Meat ประเภท FOOD PRODUCT ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทอาหารที่มีต้นแบบและงาน...

อัพเดท 28.09.2565 อ่านจำนวน 27 ครั้งภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ "How to Make Plant-Based Meat Alternatives" Series ที่ 1: ทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Alternatives จัดโดย เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) ร่วมกับบริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) จำกัด เมื้อวันที่ 15-16 กันยายน 2565

อัพเดท 28.09.2565 อ่านจำนวน 21 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000