หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายวิศวกรรม > หน้าหลัก > ฝ่ายวิศวกรรม

 
ฝ่ายวิศวกรรม
นายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา

ตำแหน่ง วิศวกร ปฏิบัติการ  
  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  
อีเมล์ iifrpkn@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1115)  
   
   
 
       
 
นายศิริพงษ์ เทศนา

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrspt@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1115)  

   
   
 
       
         
นายวีรชัย โทบาง

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน  
อีเมล์ ifrwrt@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1115)  
   
   
 
       
         
นาย อนุศร ใกล้แก้ว

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน  
อีเมล์ ifrask@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1116)  

   
   
 
       
         
นายสมควร มรรณทัต

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค  
อีเมล์ ifrskm@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1116)  

       
         
 
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000