หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง > หน้าหลัก > ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง

 
ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง
 
น.ส.ภครมล ยิ้มแย้ม

ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ  
    หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1106)  

   
   
 
       
         
น.ส.อัญชนา พงษ์สุวินัย

ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ  
อีเมล์ ifranp@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1102)  

   
   
 
       
         
น.ส.อัจฉรา ชำนาญแทน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
อีเมล์ ifrarc@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1102)  

   
   
 
       
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000