หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร > หน้าหลัก > ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร

 
ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
 
นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
 
อีเมล์ ifrwnd@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02-942-8629-35 (1303)  

   
   
 
       
 
 
น.ส.มณฑาทิพย์ ธรรมนิติโชค

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
อีเมล์ ifrmtl@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02-942-8629-35 (1303)  

   
   
 
       
         
น.ส.รัตนาพร เพ็ชรอินทร์

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ  
อีเมล์ ifrrope@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02-942-8629-35 (1303)  

   
   
 
       
         
น.ส.โสภิกา แก้วจำปาสี

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ  
อีเมล์ ifrsik@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02-942-8629-35 (1303)  

   
   
 
       
3
 
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000