หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ผู้บริหาร หน้าหลัก > ผู้บริหาร

ผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 
 
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
E-mail : ifrpms@ku.ac.th
 

รองผู้อำนวยการ
 
ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
ดร.ประมวล ทรายทอง
ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
ฝ่ายวิจัย
 
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


 
นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
E-mail : ifrwnd@ku.ac.th
 
 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000