หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 กลุ่มบริหารและธุรการ > หน้าหลัก > งานการเจ้าหน้าที่

 
งานการเจ้าหน้าที่
 
น.ส. ผ่องศรี ล้อมเขต

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
และหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
 
อีเมล์ ifrpsl@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1229)  

   
   
 
       
 
น.ส. ปาจรีย์ นงค์ทอง

ตำแหน่ง บุคลากร  
อีเมล์ ifrprn@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1215)  

   
   
 
       
 
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000