หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ > หน้าหลัก > ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

 
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
 
ดร. จุฑามาศ กลิ่นโซดา

ตำแหน่ง นักวิจัย  
อีเมล์ ifrjmk@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1409)  
ความเชี่ยวชาญ - ความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ (Food Safety and Nutrition)
- จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
- นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Safety Policy)
- ไมโครไบโอม (Microbiome)
- โปรไบโอติก (Probiotic)
 
ผลงานวิจัย - การศึกษาไมโครไบโอมในสุกรและยีนส์อันตรายของแบคทีเรียก่อโรคในสุกร
- การทดสอบเครื่องเทศในสูตรเครื่องแกงไทยต่อคุณสมบัติโปรไบโอติก
ของโปรไบโอติกแบคทีเรียทางการค้า
- การพัฒนาสารเคลือบผิวต้านจุลินทรีย์จากแป้งมันสำปะหลัง
- การทดสอบผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์และคลอรีนทำความสะอาดต่อการรอดชีวิตของ Vibrio parahaemolyticus ในหอยแมลงภู่
 

 

   
 
       
         
ดร. สาวิตรี ดือราแม

ตำแหน่ง นักวิจัย  
อีเมล์ ifrsrd@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 ต่อ 1410  
ความเชี่ยวชาญ - จุลชีววิทยาทางอาหาร/เทคโนโลยีการหมัก
- การประยุกต์ใช้เอนไซม์/สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์
 
ผลงานวิจัย -การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์กลูตามิเนสชอบเกลือจากน้ำปลา
เพื่อพัฒนาเป็นสารเสริมรสชาติโคคูมิ
-ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากมะแขว่น
 

 

   
 
       
         
ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์

ตำแหน่ง นักวิจัย ปฏิบัติการ  
อีเมล์ ifrktd@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 ต่อ 1407  
ความเชี่ยวชาญ Food biotechnology, Applied microbial enzyme, Enzymes
and proteins technology, Proteins-lipids biochemistry
 
ผลงานวิจัย -
 

 

   
 
       
         
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000