หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ > หน้าหลัก > ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

 
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
 
 

 

นาง จันทร์เพ็ญ แสงประกาย
ตำแหน่ง นักวิจัย เชี่ยวชาญ
 
  หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ  
อีเมล์ ifrjps@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1922)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบความเป็นพิษแบบระยะสั้น
- การตรวจวัดคุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านและอาหารไทย
 
ผลงานวิจัย - ผลของกระบวนการปรุงสุกแบบพื้นบ้านไทยที่มีต่อฤทธิ์และปริมาณ
ของสารก่อกลายพันธ์ในเนื้อหมู
-ฤทธิ์ต้านการแบ่งเซลล์ของพืชบางชนิดที่เป็นส่วนผสมในเครื่องแกง
เขียวหวานต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
- การตรวจสอบความเป็นพิษต่อยีนและฤทธิ์ยับยั่งการกลายพันธุ์ของ
สารสกัดจากลองกองโดยใช้แบคทีเรีย
- ผลของความร้อนที่มีต่อฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชตระกูลแตงบางชนิด
 

   
 
       
 

 

ดร. วิชชา ตรีสุวรรณ
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrwctw@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1904)  
ความเชี่ยวชาญ - การศึกษาและทำนายคุณสมบัติของโมเลกุล สารอาหารฟังก์ชั่น และสารชนิดใหม่
- การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีอีมัลชัน และการบรรจุสารอาหารฟังก์ชั่น
- การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร (Molecular gastronnomy) และการพัฒนานวัตกรรมการปรุงอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 
ผลงานวิจัย - Elucidation of hydroxyl groups-anioxidant relationship in mono-and dihydroxyflavones based on O-H bond dissociation enthalpies
- Encapsulated fish oil-in-hydrogel using juices from Thai fruits
- ผลิตภัณฑ์ฟองโฟมผลไม้กึ่งสำเร็จรูป (พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี)
 

   
 
       
         
 

น.ส. ชุษณา เมฆโหรา

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrcnm@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1603)  
ความเชี่ยวชาญ - เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ไลน์ในงานด้านอาหารและโภชนาการ
- การต้านการอักเสบและอนุมูลอิสระในระดับเซลล์
- การย่อยและดูดซึมอาหารในหลอดทดลอง
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเฉพาะโรค
 
ผลงานวิจัย - การยับยั้งกลไกการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดขาวของผักและผลไม้พื้นบ้านไทย
- คุณสมบัติของถั่วแดงอะซูกิต่อการต้านการอักเสบจากสภาวะเบาหวาน
- การดูดซึมและการนำไปใช้ของสารสกัดเบต้าไซยานินจากเปลือกแก้วมังกร
- ผลิตภัณฑ์อาหารลดโซเดียม ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุและกลืนลำบาก
 

   
 
       
         
 

นาง วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

ตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ  
อีเมล์ ifrwnd@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1605)  
ความเชี่ยวชาญ - ศึกษาสารสำคัญต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพในถั่วเหลือง และกลุ่ม
ธัญพืชมีสี เช่น สาร isoflavone สาร saponin ในถั่วเหลือง สาร phenolic ในข้าวสี และคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากถั่วเหลือง และธัญพืชชนิดต่างๆ
 
ผลงานวิจัย - ผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับสาร saponin ในผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่มีผลต่อสุขภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
-ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากถั่วเหลือง เช่น เทมเป้ ผงชงดื่มจากถั่วเหลือง กราโนล่าในรูปแบบต่างๆ
 

   
 
       
 
 

ดร. ดาลัด ศิริวัน

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrdls@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1823)  
ความเชี่ยวชาญ - โภชนพันธุศาสตร์ (Nutrigenomic)
  อาหารฟังก์ชั่น (Functional food)
  การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสำคัญในการยับยั้งการเกิด
โรคต่างๆ เช่น มะเร็ง อัลไซเมอร์ โรคอ้วน โดยใช้เซลล์มนุษย์
 
ผลงานวิจัย - คุณสมบัติในการยับยั้งการก่อกลายพันธุ์และป้องกันการเกิดมะเร็ง
ของผลไม่ไทยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั่งเอนไซม์อะเซติลโคลีน
เอสเทอเรสของสาหร่ายสไปรูลิน่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านโรค
อัลไซเมอร์ของแปะตำปึงและจินเจียเหมาเยี่ยการผลิตสารออกฤทธิ์
จากกระชายเหลืองเพื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์เพื่อผิวขาว
 

   
 
       
 
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000