หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 สำนักงานเลขานุการ > หน้าหลัก > สำนักงานเลขานุการ

 
สำนักงานเลขานุการ
 
น.ส.ดา กูลเหมือน

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ชำนาญงาน)  
อีเมล์ ifrdkm@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (216)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
 
นายวรชัย ทองคง

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ชำนาญงาน)  
อีเมล์ ifrwit@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (114)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
นายสุทธิศักดิ์ ทองคำดี

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (202)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
น.ส.ผ่องศรี ล้อมเขต

ตำแหน่ง บุคลากร  
อีเมล์ ifrpsl@ku.ac.th  
เบอร์โทร 029428629-35 (215)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
น.ส.พรรณทิพา ทองใบ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
อีเมล์ ifrptt@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (212)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000