หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 สำนักงานเลขานุการ > หน้าหลัก > สำนักงานเลขานุการ

 
สำนักงานเลขานุการ
 
น.ส.บุณยรักษ์ กงชุน

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (212)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
 
น.ส.สาวิตรี เนียมเปรม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (214)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
น.ส. ดา กูลเหมือน

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
อีเมล์ ifrdkm@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (216)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
น.ส.มาลินี บุญขยาย

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
อีเมล์ ifrmnb@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (202)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
น.ส.ธนาทิพย์ สุทธิประภา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (200)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000