หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 สำนักงานเลขานุการ > หน้าหลัก > สำนักงานเลขานุการ

 
สำนักงานเลขานุการ
 
นายจำนงค์ มงคลเกิด

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (113)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
 
นายปฏิพัทธ์ บุญบรรจบ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (210)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
น.ส.พัชรินทร์ ศรีจันทร์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
อีเมล์ michoff_kelly@hotmail.com  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (214)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
นายสมควร มรรณทัต

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
อีเมล์ ifrskm@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (300)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
น.ส.จุฑาพร หงษ์ขจร

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (0)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000