หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 สำนักงานเลขานุการ > หน้าหลัก > สำนักงานเลขานุการ

 
สำนักงานเลขานุการ
 
นางประเทือง อบมาลี

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 2  
อีเมล์ ifrpto@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (216)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
 
นายสมพร มีบุญ

ตำแหน่ง พนักงานขยายเสียง ส 1  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (109)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
นางสุดาลักษณ์ มาใหญ่

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (204)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
นายชัชพล เชาวน์หมื่นไวย

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 1  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (212)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
นายบุญมั่น มาใหญ่

ตำแหน่ง ช่างปูน ช 2  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (114)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000