หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 



ข้าวกาบา > หน้าหลัก > ข้าวกาบา

ข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพกาบาไรซ์ 
(ผลิตจากข้าวกล้องหอมมะลิ 100%)
 
นวัตกรรมใหม่ของการพัฒนาข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ ที่ผลิตจากข้าวกล้อง
หอมมะลิ 100 % ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้สารอาหารภาย
ในเมล็ดเกิดการเปลี่ยนแปลง มีใยอาหาร วิตามิน แมกนีเซียม โปแตส -
เซียม สังกะสี และ สารต้านอนุมูลอิสระ อาทิ ออริซานอล กรดเฟอรูลิก -
กรดไฟติกเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกรดแกมมา แอมิโนบิวเทริก (Gamma -
Amino Butyric Acid : GABA) หรือสารกาบา ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์
ต่อร่างกาย ช่วยป้องกันการเกิดโรค อาทิ โรคมะเร็ง เบาหวาน

ข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพกาบาไรซ์
ที่ผ่านกระบวนการแล้วจะมีปริมาณสารกาบาเพิ่มสูงขึ้นกว่าข้าวกล้องปกติ
ถึง10-15 เท่า และมีเนื้อสัมผัสของข้าวนุ่ม มีกลิ่นหอมกว่าข้าวกล้องปกติ
รับประทานง่าย และมีคุณค่าทางอาหารสูง
 
ประโยชน์ของข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพกาบาไรซ์
การบริโภคข้าวเป็นอาหารดูจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายอีกต่อไป จากความเครียดในชีวิตประจำวันทำให้ร่างกายต้องการสารอาหารเพิ่ม
ขึ้นสารกาบาในข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพกาบาไรซ์เป็นสารสื่อประสาทช่วยลดความตึงเครียด ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย นอนหลับได้ดี ช่วยรักษาสมดุล
ชะลอความเครียดของสมอง ทั้งยังกระตุ้นต่อมที่ทำหน้าที่ผลิต Growth Hormone (HGH) ที่ช่วยสร้างเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อกระชับ
ป้องกันการเกิดริ้วรอยได้ ในทางการแพทย์มีการนำสารกาบาไปใช้เป็นยาและรักษาโรคทางระบบประสาท หลายโรค อาทิ โรควิตกกังวล นอนไม่หลับ
ลมชัก ซึ่งหากได้รับสารกาบาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอจะช่วยให้ความดันโลหิตลดลง นอนหลับได้ดีขึ้น ช่วยให้การทำงานของร่างกายในกลุ่มผู้สูงอายุ
เป็นไปได้ปกติ ทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักและมีรายงานการวิจัยพบว่าสารกาบา สามารถป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์, พาร์กินสัน และลดการเกิดเซลล์
มะเร็งได้

การบริโภคข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพกาบาไรซ์
การบริโภคข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพกาบาไรซ์ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น ควรบริโภคในปริมาณอย่างน้อยวันละ 150 กรัม ต่อเนื่องอย่างน้อย
8 สัปดาห์ โดยสามารถหุงผสมกับข้าวขาวหรือข้าวกล้องได้ตามปกติ โดยไม่ต้องซาวน้ำทิ้ง
 

     
ข้อมูลโภชนาการข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพกาบาไรซ์
• หนึ่งหน่วยบริโภค 50 กรัม
• จำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ 9
• คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
• พลังงานทั้งหมด 190 กิโลแคลอรี
• พลังงานจากไขมัน 20 กิโลแคลอรี
   
     
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน
ไขมันทั้งหมด 2 ก. 3% วิตามินเอ 0%  
ไขมันอิ่มตัว 0 ก. 0% วิตามีนบี 1 10%  
โคเลสเตอรอล 0 มก. 0% วิตามินบี 2 0%  
โปรตีน - 3 ก. แคลเซียม 0%  
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 39 ก. 13% เหล็ก น้อยกว่า 2%  
ใยอาหาร 3 ก. 12%      
น้ำตาล น้อยกว่า 1 -      
โซเดียม 0 มก. 0%      
     
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการ
พลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
ไขมันทั้งหมด 2 ก. 3%  
ไขมันอิ่มตัว 0 ก. 0%  
โคเลสเตอรอล 0 มก. 0%  
โปรตีน - 3 ก.  
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 39 ก. 13%  
ใยอาหาร 3 ก. 12%  
น้ำตาล น้อยกว่า 1 -  
โซเดียม 0 มก. 0%  
       
*พลังงาน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม : ไขมัน = 9 โปรตีน = 4 ; คาร์โบไฮเดรต = 4  
     
ข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพกาบาไรซ์รางวัลสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประจำปี 2550
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดอันดับ 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี
โดยข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพกาบาไรซ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมอันดับ 1 เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำนวัตกรรม
มาใช้พัฒนาข้าวเพื่อการบริโภคในรูปแบบสารอาหาร ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในรูปแบบข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ เป็นการเพิ่มคุณค่าและประโยชน์ให้แก่
ข้าวไทย โดยข้าวกล้องหอมมะลิเสริมสุขภาพกาบาไรซ์ เป็นผลงานการค้นคว้าวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และบริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000