หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 อาหารเช้า Morning Pops > หน้าหลัก > อาหารเช้า Morning Pops

อาหารเช้า Morning Pops
Morning Pops
   
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติชนิดพองกรอบพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพรับประทาน
กับนม (Puffed breakfast cereal) โดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบเอกซ์ทรูชันซึ่ง
เป็นกระบวนการผลิตที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก
ให้อัตราการผลิตสูงต้นทุนการผลิตต่ำผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เนื้อสัมผัสและเลือก
รูปร่างของผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ซึ่งการพิจารณาเลือกซื้ออาหารเช้าธัญชาติ
หรือซีเรียลที่ดีต่อสุขภาพนั้น ควรเลือกข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากโภชนาการว่า
หนึ่งหน่วยบริโภคของอาหารเช้าธัญชาติ (ประมาณ 30 กรัม)ประกอบด้วยพลัง
งาน 100-200 กิโลแคลอรี่ มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 2 กรัม ใยอาหารไม่น้อยกว่า
3 กรัม น้ำตาลไม่มากกว่า 8 กรัม ไขมันไม่มากกว่า 3 กรัม และโซเดียมไม่เกิน
100-150 มิลลิกรัม
 
นอกจากนั้นอาจมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น เหล็ก โฟเลท วิตามินบี 6
วิตามินบี 12 ประมาณร้อยละ 25ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันเพื่อเสริม
คุณค่าทางโภชนาการให้แก่ผู้บริโภคที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กให้มากขึ้น
 
การงดอาหารเช้าจะทำให้ระบบการเผาผลาญอาหารลดลง มีกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นทำให้เป็นโรคกระเพาะซึ่งการรับประทานอาหารเช้า
ที่ทำจากธัญชาติจะค่อย ๆ ปลดปล่อยพลังงานให้ร่างกายค่อย ๆ นำไปใช้ ทำให้ไม่
หิวเร็ว และยังเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และทำงานซึ่งจะช่วยให้สมองเรา
ทำงานได้เฉียบไว
การงดอาหารเช้าจะทำให้ระบบการเผาผลาญอาหารลดลง มีกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นทำให้เป็นโรคกระเพาะซึ่งการรับประทานอาหารเช้า
ที่ทำจากธัญชาติจะค่อย ๆ ปลดปล่อยพลังงานให้ร่างกายค่อย ๆ นำไปใช้ ทำให้ไม่หิวเร็ว และยังเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และทำงานซึ่ง
จะช่วยให้สมองเราทำงานได้เฉียบไว
 
   
 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ด้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเสริมคุณค่าทางด้าน Anthocyanin, Phenolic compounds และ Antioxidant activity จากพืชผักทีมีสีม่วงแดง ได้แก่ มันเทศสีม่วง ะหล่ำปลีม่วง บีทรูทและเปลือก มังคุด ซึ่งผ่านการทำแห้งและนำมาใช้เป็นวัตถุดิบร่วมกับข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลืองและอื่น ๆ
 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000