หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นูมันเชส์ > หน้าหลัก > นูมันเชส์

ทีมนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช นายวรพล เพ็งพินิจ และนางสาวอมรรัตน์ ดวงจำปา จึงได้ทำการพัฒนา “นู มันเช่ส์” ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพที่เลือกใช้ถั่วเขียวมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต พร้อมเพิ่มประโยชน์ที่มากขึ้นด้วยการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สแนคเพื่อสุขภาพที่มีโปรตีนสูง

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากถั่วเขียวผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอบกรอบ รสโนริสาหร่าย เหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย อุดมด้วยโปรตีนจากถั่วเขียวและสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณค่าทางโภชนาการแตกต่างจากขนมขบเคี้ยวในท้องตลาดทั่วไปที่มักมีส่วนผสมของแป้งเป็นส่วนใหญ่ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นใหม่นี้มีถั่วเขียวผ่าซีกเลาะเปลือกเป็นส่วนประกอบหลัก และเสริมด้วยสาหร่ายเกลียวทอง เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้โดดเด่น เนื่องด้วยสาหร่ายเกลียวทองหรือสาหร่ายสไปรูลิน่า เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินขนาดเล็ก ที่ประกอบด้วยเซลล์ทรงกระบอกต่อกันไม่มีกิ่งก้าน และบิดตัวเป็นเกลียว เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีน และกรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกายทุกชนิด เป็นวัตถุดิบที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติเชิงสุขภาพอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ สีเขียวเข้มของสาหร่ายเกลียวทอง ยังมีผลต่อสีของผลิตภัณฑ์ ทำให้มีสีเขียวอ่อนตามธรรมชาติ เป็นลักษณะปรากฏสำคัญของผลิตภัณฑ์ และเป็นที่ยอมรับและดึงดูดใจผู้บริโภคมากขึ้นด้วย

กระบวนการผลิต นู มันเช่ส์

ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบเอกซ์ทรูชั่น โดยนำส่วนผสมต่างๆ เข้าเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์และนำไปอบแห้งในตู้อบลมร้อนหรือนำมาเคลือบเพิ่มเติมเพื่อปรุงแต่งกลิ่นรสต่างๆ เป็นการใช้วิธีการอบแทนการทอด ได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากถั่วเขียวชนิดใหม่ มีสี เนื้อสัมผัส และรสชาติกรอบมัน ที่ทานเพลิน เคี้ยวมัน และถูกใจผู้บริโภค ตามชื่อผลิตภัณฑ์ “นู มันเช่ส์ (Nu Munchees)” ซึ่งสื่อความหมายถึง สแนคที่มีประโยชน์ (Nu มาจาก Nutrition และ Munchees มาจาก Munchy ซึ่งหมายถึง ของทานเล่น) ด้วยกระบวนการผลิตนี้ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดรับตามกระแสการใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันอย่างยิ่ง

 
 
     
      
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000