หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 โปรตีนเกษตร > หน้าหลัก > โปรตีนเกษตร


โปรตีนเกษตรหรือเนื้อเทียม (Textured Vegetable Protein : TVP)

 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตจากแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมัน 100% จึงมี
คุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งเป็นโปรตีนจากพืชถึง 50% โดย โปรตีน จากถั่ว-
เหลืองดังกล่าวถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากมีกรดอะมิโนที่จำ-
เป็นต่อร่างกายครบทุกตัว โดยเฉพาะมีไลซีน (Lysine) สูง นอกจากนี้โปรตีน
เกษตรยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์

เครื่องจักรที่สำคัญในการผลิตโปรตีนเกษตร
คือเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์(Extruder)โดยการใส่แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันเข้า
เครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์ ซึ่งมีความดันและอุณหภูมิสูง ในระยะเวลาสั้นๆเรียกว่า
กระบวนการอัดพอง หรือ extrusion processแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันได้
รับความร้อนขณะ

 
 

เคลื่อนตัวไปตามร่องสกรูของเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์ จนสภาพธรรมชาติเปลี่ยนไป (protein denatured)เป็นของเหลวข้นและถูกอัดผ่านรูเล็กๆที่มีรูปร่าง
เป็นสี่เหลี่ยมออกมา พร้อมกับถูกใบมีดที่ติดตั้งอยู่ที่ปลายเครื่อง ตัดออกเป็นชิ้นๆ หล่นลงสู่สายพาน นำเข้าอบเพื่อไล่ความชื่นให้เหลือต่ำกว่า 5%ก็จะได้
ผลิต ภัณฑ์โปรตีนที่มีลักษณะคล้ายเนื้อสัตว์ที่เรียกว่า "โปรตีนเกษตร"

   
วิธีการใช้โปรตีนเกษตร
นำมาแช่ในน้ำเย็น โดยใช้โปรตีนเกษตร 1 ส่วนต่อน้ำ 2 ส่วน ใช้เวลา
ประมาณ 5 นาที จะดูดน้ำจนพองนิ่ม (หรือแช่ในน้ำเดือดใช้เวลา 2 นาที)
บีบน้ำออก นำไปประกอบอาหารได้
 
   
วิธีการใช้โปรตีนเกษตร
ปริมาณสารอาหารในโปรตีนเกษตร 100 กรัม
 
 
โปรตีน 49.76 กรัม
คาร์โบไฮเดรต (รวม crude fiber) 40.89 กรัม
ใยอาหาร 13.6 กรัม
เถ้า 6.78 กรัม
ความชื้น 2.15 กรัม
ไขมัน 0.42 กรัม
พลังงาน 366.38 กิโลแคลอรี่
โพแทสเซียม 6.71 กรัม
ฟอสฟอรัส 773.7 มก.
แคลเซียม 138.9 มก.
เหล็ก 6.8 มก.
โซเดียม 0.95 มก.
ไนอะซีน 2.35 มก.
วิตามินบี 1 0.26 มก.
วิตามีนบี 2 0.26 มก.
 
   
กรดอะมิโน  
 
ลูซีน 3.98 กรัม
ไลซีน 3.11 กรัม
ฟีนิลอะลานีน 2.85 กรัม
วาลีน 2.25 กรัม
ทรีโอนีน 2.18 กรัม
ไอโซ-ลูซีน 2.13 กรัม
ไทโรซีน 1.88 กรัม
ทริปโตเฟน 0.91 กรัม
ซิสตีน 0.8 กรัม
 
     
รายการผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตรที่มีจำหน่าย
รายการผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตรที่มีจำหน่าย
     
1. โปรตีนเกษตร เล็ก, ใหญ่, เส้น 400 ก. 8. โปรตีนเกษตรป่น 1 ก.ก.
2. โปรตีนเกษตร แคลเซียม 400 ก. 9. โปรตีนเกษตรป่น 500 ก.
3. โปรตีนเกษตร เล็ก, ใหญ่, เส้น 10 ก.ก. 10. โปรตีนเกษตร แผ่นใหญ่ 200 ก.
4. โปรตีนเกษตร แผ่นใหญ่ 1 ก.ก. 11. โปรตีนเกษตร แผ่นเล็ก 200 ก.
5. โปรตีนเกษตร แผ่นเล็ก 1 ก.ก. 12. โปรตีนเกษตร เล็ก, เส้น 240 ก.
6. โปรตีนเกษตร เล็ก, ใหญ่, เส้น 1 ก.ก. 13. โปรตีนเกษตร เล็ก, เส้น 120 ก.
7. โปรตีนเกษตรป่น 10 ก.ก. 14. โปรตีนเกษตร ผัดพริกขิง (เจ) 60 ก.
     
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000