หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป > หน้าหลัก > ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป

  ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป

   
ผลิตภัณฑ์ข้าวแกงทอดของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ชนะการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2550 ได้
รับรางวัลที่ 1 ที่จัดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้าวแกงทอดสร้างสรรค์ โดยใช้ข้าวหอมมะลิ หรือข้าวเหนียวเป็นส่วน
ประกอบหลัก ใช้สมุนไพรและเครื่องเทศปรุงแต่งกลิ่น รสชาติ ให้มีกลิ่น
อายของอาหารไทย มี 4 สูตร ได้แก่ สูตรแกงเหลือง สูตรแกงเขียวหวาน สูตรข้าวหมก และสูตรแกงคั่ว กรรมวิธีการทำ เริ่มจากการผัดข้าวสุกกับ
เครื่องแกงให้เข้ากันขึ้นรูปเป็นชิ้นกลมแบน ชุปแป้งทอดคลุกเกล็ดขนมปัง
แล้วนำไปทอดกึ่งสุก (Par-frying) ที่อุณหภูมิ 150oซ.เป็นเวลานาน 30 วินาที จากนั้นนำไปแช่เยือกแข็งและนำไปทอดให้เหลืองทั้งชิ้นเพื่อ
รับประทาน

   
คุณค่าทางโภชนาการ  (ต่อปริมาณ 100 กรัม)
โปรตีน 5-9 กรัม
ไขมัน 13-15 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 70-80 กรัม
กากใยอาหาร 0.65-1.19 กรัม
พลังงาน 455-475 กิโลแคลอรี


การผสมสมุนไพรและเครื่องเทศ ร้อยละ 10-37 จากการวิเคราะห์พบว่า ข้าวแกงทอดทั้ง 4 สูตร มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ อยู่ในช่วง 8.78-13.04 มิลลิกรัม วิตามินซีเปรียบเทียบ/ 100 กรัมอาหาร และปริมาณของสารฟีนอลิค มีค่าระหว่าง 30.80-51.22 มิลลิกรัม กรดแกลลิคเปรียบเทียบ /100 กรัมอาหาร ดังนั้น ข้าวแกงทอดจึงสามารถรับประทานเป็นอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งได้อย่างมีคุณค่าต่อสุขภาพ
 

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000