หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 งานบริการของสถาบัน > หน้าหลัก > บริการห้องประชุมและครัวปฎิบัติการ


บริการห้องประชุมและครัวปฎิบัติการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีบริการห้องประชุม ห้องฝึกอบรม ที่มีขนาดหลากหลาย ตั้งแต่ 20 คน ถึง 180 คน ทุกห้องมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ครบครัน พร้อมอาหารจัดเลี้ยงรสเลิศ โดยสามารถให้บริการใช้ห้องประชุมได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 

นอกจากห้องประชุมแล้ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาอาหาร ยังมี ครัวปฏิบัติการ และครัวสาธิต ที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ครบถ้วน สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรม สาธิตการทำอาหาร และเป็นสตูดิโอถ่ายทำโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร อีกด้วย
 
 

 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000