หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ > หน้าหลัก > บริการเครื่องมือและอุปกรณ์

บริการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตระหนักถึงข้อจำกัดของการเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อออกสู่ตลาดเพื่อการจำหน่าย ว่า จะต้องมีการทดสอบ ทดลอง ก่อนการผลิตจริง ซึ่งการทดสอบทดลอง จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จำเป็น โดยบางเครื่องมีราคาสูงมาก เหตุนี้เองสถาบัน ฯ จึงกำหนดนโยบายการให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ทุกระดับ โดยมุ่งเน้นผู้ประกอบอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และระดับครัวเรือน ที่ยังขาดศักยภาพ เพื่อทำการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ในระยะเริ่มต้น
 
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่สถาบันฯ ให้บริการมีมากมายอาทิ
 
 
โดยหากเปรียบเทียบค่าใช้บริการกับการที่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เอง จะคุ้มค่ามหาศาลและถูกว่าหลายเท่าตัว ท่านใดสนใจขอใช้บริการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีปุ่มด้านล่าง
 
 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000