หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 งานบริการของสถาบัน > หน้าหลัก > บริการให้คำปรึกษา

การบริการให้คำปรึกษา

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียด

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอคำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการผลิตอาหาร การแปรรูปอาหาร หรือการยึดอายุการเก็บอาหาร สามารถสแกน OR code Official Line ของศูนย์ถ่ายทอดฯ เพื่อพูดคุยกับนักวิจัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยตรงได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นบุคคลติดต่อ

คุณสาวิณี กฤตผล

โทรศัพท์

082-427-1779
ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ามาปรึกษาด้วยตนเอง กรุณาโทรนัดวันและเวลาล่วงหน้า

 
 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000