หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 คลังสื่อ หน้าหลัก > สื่อสิ่งพิมพ์

วารสารอาหารปีที่ 28 ฉบับที่ 3

อัพเดท 27.05.2557 อ่านจำนวน 2 ครั้ง

 
ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2541
::: บทความวิชาการ :::
- ทฤษฎีการผลิตน้ำผลไม้บรรจุขวดพร้อมดื่ม ปราณี อ่านเปรื่อง
และความรู้เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารและใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร  
- การกัดกร่อนของกระป๋องบรรจุอาหาร พรรัตน์ สินชัยพานิช
::: บทความวิจัย :::
- การประเมินผลทางประสาทสัมผัสของน้ำมะม่วงพร้อมดื่ม มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด และคณะ
พันธุ์ลูกผสมบรรจุกระป๋อง  

- ผลของอายุการเก็บต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะละกอกระป๋อง

พรรัตน์ สินชัยพานิช และคณะ
- การศึกษากระบวนการผลิตมังคุดกระป๋องในน้ำเชื่อม พงษ์เทพ เกิดเนตร
::: อาหารเพื่อสุขภาพ :::
- ใยอาหารอันทรงคุณค่า วันเพ็ญ มีสมญา
::: ปกิณกะ :::
- ความเป็นไปได้ของการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ วัฒนา วิริวุฒิกร
 
ปิดการ download ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000