วารสารอาหาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 1

วารสารอาหาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 1
ชื่อวารสาร/ชื่อบทความ วารสารอาหาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 1
ปีที่/ฉบับที่ วารสารอาหาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 ของปี พ.ศ. 2565
โทรศัพท์ 0 2579 5587
อีเมล fic.ifrpd@gmail.com
ลิงก์วารสาร https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/issue/view/280
วารสารฉบับเต็ม

รายละเอียด

ในวารสารอาหารปีที่ 52 ฉบับที่ 1 ของปี พ.ศ. 2565 ท่านจะได้อ่านบทความวิชาการที่มีเนื้อหาหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การใช้ประโยชน์จากถั่วเหลือง และแหล่งโปรตีนใหม่อย่างแมลงด้วย ซึ่งในฉบับนี้จะประกอบไปด้วยบทความวิชาการจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

“การปรับสมดุลไมโครไบโอมจุลินทรีย์ลำไส้ในร่างกายมนุษย์ด้วยเครื่องเทศและสมุนไพรในอาหาร”

“โซเดียม การรับรสเค็มและการปรับลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร”

“การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลือง” และ

“การแพ้แมลงกินได้” ในฉบับนี้ยังมีบทความปกิณกะ เรื่อง

“หัวปลี...คุ้มค่าเกินราคา” สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่สนใจการบริโภคอาหารสุขภาพจากวัตถุดิบภายในประเทศที่มีราคาต่ำแต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และสำหรับเมนูคู่สุขภาพ เราขอนำเสนอเรื่อง

“แนวทางการรับประทานอาหารคีโตจีนิคเพื่อลดน้ำหนัก” ค่ะ