ประโยชน์เชิงหน้าที่ของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากสาหร่าย

ประโยชน์เชิงหน้าที่ของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากสาหร่าย
ชื่อวารสาร/ชื่อบทความ ประโยชน์เชิงหน้าที่ของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากสาหร่าย
ปีที่/ฉบับที่ วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 ของปี พ.ศ. 2566
โทรศัพท์ 0 2579 5587
อีเมล fic.ifrpd@gmail.com
ลิงก์วารสาร https://kukrdb.lib.ku.ac.th/journal/FOOD/search_detail/result/20018265

รายละเอียด

ประโยชน์เชิงหน้าที่ของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากสาหร่าย
โดย ดร.ธีระ ธุระกิจ
นักวิจัย ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาหร่ายเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ เต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การศึกษาเกี่ยวกับการใช้สาหร่ายเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากพบว่า สาหร่ายประกอบไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต กรดไขมัน ไฟเบอร์ แร่ธาตุ และวิตามินชนิดต่าง ๆ อีกทั้งเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วย

งานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า สารสำคัญในสาหร่ายมีกลไกการออกฤทธิ์ช่วยลด ยับยั้ง หรือป้องกันโรคได้ ฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบได้ในสาหร่าย เช่น

- การต้านอนุมูลอิสระ
- ความสามารถลดการอักเสบในระดับเซลล์
- ปริมาณใยอาหารสูงจึงเป็นแหล่งอาหารหรือพรีไบโอติกแก่แบคทีเรียชนิดดีในลำไส้
- สาหร่ายมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระดับอินซูลิน

นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์อื่น ๆ ที่ส่งผลดีต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้สาหร่ายได้รับความสนใจเพื่อใช้เป็นแหล่งของสารสำคัญในอาหารเชิงหน้าที่

สามารถติดตามบทความดังกล่าวได้ที่ : https://kukrdb.lib.ku.ac.th/journal/FOOD/search_detail/result/20018265

คำสำคัญ: สาหร่าย; คุณค่าทางโภชนาการ; โปรตีน; คาร์โบไฮเดรต; สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ; สารต้านอนุมูลอิสระ; อาหารเพื่อสุขภาพ

บทความจากวารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร :
https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD

 

--
วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร เคมีอาหาร องค์ความรู้ด้านโภชนาการ การวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ และองค์ความรู้ทางวิชาการด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการเผยแพร่ในวารสารฯ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ : https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD

ลักษณะของบทความที่ตีพิมพ์
- บทความวิจัย (research article) หรือ บทความปริทัศน์ (review article) ที่มีเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เช่น เทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ องค์ความรู้ด้านโภชนาการ และการวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน

- บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน/ 1 บทความ

- รูปแบบการพิจารณา คือ ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blinded peer review)

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใด ๆ ในทุกขั้นตอน