เปปไทด์ที่ได้จากอาหารต่อการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ: ประโยชน์ต่อสุขภาพ

เปปไทด์ที่ได้จากอาหารต่อการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ: ประโยชน์ต่อสุขภาพ
ชื่อวารสาร/ชื่อบทความ เปปไทด์ที่ได้จากอาหารต่อการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ: ประโยชน์ต่อสุขภาพ
ปีที่/ฉบับที่ วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 ของปี พ.ศ. 2566
โทรศัพท์ 0 2579 5587
อีเมล fic.ifrpd@gmail.com
ลิงก์วารสาร https://kukrdb.lib.ku.ac.th/journal/FOOD/search_detail/result/20018267

รายละเอียด

เปปไทด์ที่ได้จากอาหารต่อการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : ประโยชน์ต่อสุขภาพ
โดย ดร.สมัชญา งามสุข
นักวิจัย ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

โปรตีนในอาหารไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นสารอาหาร แต่ยังมีคุณสมบัติเชิงชีวเคมีในการส่งเสริมสุขภาพ โดยสมบัติเหล่านี้ของโปรตีนส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับลำดับของสายเปปไทด์ที่ได้จากการแยกโมเลกุลของโปรตีน เปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยโปรตีนที่มีฤทธิ์ต่อการทำงานของระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบย่อยอาหาร

"เปปไทด์" ต่างจากยาสังเคราะห์ คือ ไม่มีผลข้างเคียงต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งข้อดีนี้จึงทำให้เปปไทด์เป็นทางเลือกที่ดีในการใช้รักษาโรค เนื่องจากสมบัติดังกล่าวมีการศึกษาและยังคงศึกษาอยู่ในแง่ประโยชน์ของการนำเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพมาแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ เช่น

- การใช้เป็นสารในการต้านอนุมูลอิสระ
- ลดความดันโลหิตสูง
- ลดการอักเสบ
- ลดระดับคอเลสเตอรอล และ
- ลดอาการโรคเบาหวาน

อีกทั้งบทความนี้ยังกล่าวถึงแหล่งของเปปไทด์ในอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

สามารถเข้าถึงบทความดังกล่าวได้ที่ : https://kukrdb.lib.ku.ac.th/journal/FOOD/search_detail/result/20018267

คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์อาหาร; โปรตีน; การย่อยโปรตีน; เปปไทด์; การหมักจุลินทรีย์; สมบัติเชิงชีวเคมี; การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ; การต้านอนุมูลอิสระ

บทความจากวารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร :
https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD

 

--
วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร เคมีอาหาร องค์ความรู้ด้านโภชนาการ การวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ และองค์ความรู้ทางวิชาการด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการเผยแพร่ในวารสารฯ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ : https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD

ลักษณะของบทความที่ตีพิมพ์
- บทความวิจัย (research article) หรือ บทความปริทัศน์ (review article) ที่มีเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เช่น เทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ องค์ความรู้ด้านโภชนาการ และการวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน

- บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน/ 1 บทความ

- รูปแบบการพิจารณา คือ ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blinded peer review)

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใด ๆ ในทุกขั้นตอน