กิจกรรมการอบรม "Canva กับการสร้างสื่อการนำเสนอให้โดนใจและมีประสิทธิภาพ”

29 เม.ย. 2567

|

อ่าน : 36 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 คณะกรรมการวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดกิจกรรมการอบรม "Canva กับการสร้างสื่อการนำเสนอให้โดนใจและมีประสิทธิภาพ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ infographic และ VDO ให้มีเนื้อหากระชับ สวยงาม รวมไปถึงการออกแบบ infographic ชนิดต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Canva วิทยากรโดย คุณสุนิสา สิงห์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. กล่าวเปิดงานโดย ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร สถาบันฯ ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม => 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม =>