ภาพกิจกรรมการจัดงานบุฟเฟ่ต์อาหารตำรับสหโภชน์ ราคา 155 บาท

21 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 34 ครั้ง

ภาพกิจกรรมการจัดงานบุฟเฟ่ต์อาหารตำรับสหโภชน์ ราคา 155 บาท เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี วันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องอาหารสหโภชน์ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน