ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) หลักสูตร แหนมหมู ไส้กรอกเปรี้ยว (ไส้กรอกอีสาน)

20 ก.ค. 2566

|

อ่าน : 43 ครั้ง

ภาพกิจกรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) หลักสูตร แหนมหมู ไส้กรอกเปรี้ยว (ไส้กรอกอีสาน) วิทยากรโดย

-คุณสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

-คุณทิพา วรเนตรสุดาทิพย์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน